Farwaaga

Xaqa su’ada

E-Mail :

sales@argger.com

East industrial Zone, Anping, Hebei, China

Waxaynu bixinaynu.
GAAA
Ku yahayna

Boegger wuxuu ku saaray sidii uu uu u jeeday shinka 15 sannado badan ee Shinka, oo dhamaana waxaa loo sameeyaa ASTM iyo ISO. haddii aad u baahantahay ka baahantahay ama uu u baahantahay, Boegger wuxuu u bixin kartaa dadyada sare ee lacagta ah ee macaamiilka iyo mashruuxa, Qabso u baahantahaaga gaar ah, baahantaha gaar ah, Iyo Boegger mar walba wuxuu u sameyn karaa waqtigaada ama sameeyo dhaqaalaha dhaqaalaha.

Boegger waxay u soo bixisaa: dabooyinka cagaar ah ee dabooyinka ah ee booska ah, Salef birta la xiriirtay, birka fidiyayso, daadka la sii qaatayso ee dibadda ah ee uu uu daad ah ee dibadda ah ee la xidhiidheyso ah, daahka lacagta ah, daadka birta ah, derbi daahka daahir, daahir daahir, daad birta, Iyo macaamiisha caawimaad oo cusub iyo hore ay weydiin qiimaha.

Boegger wuxuu u yeelanayaa qiimaha la xiriirta ee la xiriirta la xiriirta ee uu uu uu uu uu uu haystaa, Adeegyada ruuxa shirkadda, in la xiriira la xiriira la xiriira la xidhiidha xiriirka ah iyo xirfadeed.


DIHAA HILAA

Qiimon

leave your message